Gwałtowny postęp w przemyśle spowodował, iż niezbędne stały się zmiany w koncepcjach kierowania zakładami produkcyjnymi oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean management to jedna z takich planów. Jej celem jest zwiększenie efektywności czynności produkcyjnych w określonym przedsiębiorstwie. Jak łatwo można zgadnąć, zamysł ten ma swoje korzenie w Japonii, słynącej z szeroko pojętego minimalizmu. Prekursorem tej